Algemene cultuur

CBD-bloemen en wetgeving

Réglementation 2023 fleurs de CBD

De CBD-wereld evolueert voortdurend en België vormt daarop geen uitzondering. In dit artikel zullen we de regelgeving rond CBD bloemen bloemen in België in 2023. Wees voorbereid op de fijne kneepjes van de Belgische wetgeving!

Laten we even teruggaan naar de historische context van het verschijnen van CBD. In 2018 verscheen de allereerste CBD-winkel in Brussel (en in België), na een strenge controle door het FAVV bleek dat er wat we kunnen noemen een “legale waas” rond CBD was, de wet die bepaalde dat een cannabisbloem met minder dan 0,2 % THC niet als een drug werd beschouwd, althans dat is wat we konden afleiden door tussen de regels door te lezen en de wetteksten te interpreteren (vergeet niet dat THC of delta-9-tetrahydrocannabinol de molecule is in cannabisbloemen en harsen die psychotrope effecten geeft, boven een bepaalde drempel). Er volgde een korte periode van besluiteloosheid en vaagheid over het onderwerp, voordat CBD een paar jaar later officieel werd gelegaliseerd en daarmee in de categorie “rokende plant” terechtkwam. Sindsdien verschijnen er belastingzegels op CBD-pakjes en -potjes, net als op sigaretten, sigaren en andere rookwaren die in België worden verkocht.

Het is interessant op te merken dat sinds de officiële legalisering van CBD bloemen, harsen en aanverwante producten veel winkels zijn gesloten. De wetgeving en het belastingstelsel zijn strenger geworden sinds de officiële legalisering van CBD en alleen de serieuze winkels met een trouw klantenbestand hebben zich staande kunnen houden.

Momenteel is er een verschuiving in de CBD-markt met de opkomst en opkomst van CBD e-liquids e-liquids bijvoorbeeld, maar de hoofdpunten zijn niet veranderd:

  • Het maximaal toegestane THC-gehalte in CBD-bloemen en andere harsen is nog steeds 0,2%. Er zij op gewezen dat het maximaal toegestane THC-gehalte niet in alle landen hetzelfde is. Het is 0,3% in Frankrijk en 1% in Zwitserland bijvoorbeeld.
  • Het is nog steeds niet toegestaan om CBD bloemen en harsen online te verkopen! Dit geldt niet voor onze Franse buren.

Het is vermeldenswaard dat sinds 2019 de CBD-soorten die in België te koop zijn alleen maar zijn toegenomen en dat er onlangs producten zijn verschenen zoals CBD-trime (de “restjes” van de CBD-bloemproductie).

Onlangs is ook de eis ingevoerd dat producenten en distributeurs van CBD-bloemen voor elk product een gedetailleerd analysecertificaat moeten overleggen. Dit certificaat moet aantonen dat de producten voldoen aan de geldende kwaliteits- en veiligheidsnormen, met name wat het THC-gehalte betreft, maar ook dat er een traceerbaarheidssysteem is ingevoerd om de leveringsketen beter te controleren en de kwaliteit van de aan de consument verkochte producten te garanderen.

In 2023 worden CBD-consumenten dus verder beschermd door deze regelgeving, die Canna-House er uiteraard een erezaak van maakt om hieraan te voldoen. Daarom hebben de Belgische gezondheidsautoriteiten steekproefsgewijs gecontroleerd of alle verkochte producten aan de geldende wetgeving voldeden. Dit is uiteraard ter bescherming van de consument.

Wat zijn de vooruitzichten voor toekomstige ontwikkelingen in de regulering van CBD-bloemen in België?

De evolutie van de wetgeving inzake CBD-bloemen in België zal grotendeels afhangen van de wetenschappelijke vooruitgang en de resultaten van studies over de effecten van CBD op de gezondheid en de verkeersveiligheid. Er zijn verschillende scenario’s mogelijk:

Versoepeling van de wetgeving: als uit studies blijkt dat de consumptie van CBD geen grote gezondheids- of verkeersveiligheidsrisico’s inhoudt, zouden de autoriteiten bepaalde beperkingen kunnen versoepelen, zoals de online verkoop van CBD-bloemen en -harsen.

Strengere wetgeving: indien studies negatieve gevolgen voor de gezondheid of de verkeersveiligheid aantonen, kunnen de autoriteiten de controles verscherpen en de producenten en distributeurs verdere beperkingen opleggen.

De status quo: Indien studies geen duidelijk antwoord geven op de effecten van CBD, kan de wetgeving ongewijzigd blijven en blijven de huidige beperkingen van kracht.

CBD-bloemen België: wetgeving

Het is waarschijnlijk dat we afstevenen op een versoepeling van de wetgeving rond CBD, maar helaas is er geen manier om het zeker te weten. Hoewel studies aantonen dat THC-niveaus van 0,2% (of zelfs lager) te laag zijn om schadelijke effecten te veroorzaken, zijn deze studies relatief nieuw en in het wetenschappelijke domein, hoewel sommige bevindingen op korte termijn vaststaande feiten kunnen blijken te zijn en het mogelijk maken om nu al conclusies te trekken, Het is belangrijk om onderzoeksresultaten op lange termijn te hebben voor CBD consumptie, en daarom zijn de effecten van CBD bloemen (en andere CBD producten) het onderwerp geweest van talrijke studies in de afgelopen jaren. Helaas zijn er slechts enkele studies die zijn gebaseerd op resultaten die op lange termijn (d.w.z. tien jaar of langer) zijn geanalyseerd. Het zijn deze laatste resultaten, samen met een mogelijke analyse van de jurisprudentie, die van invloed zullen zijn op de nieuwe regelgeving die de komende jaren in België zal worden ingevoerd.

Uit de getuigenissen blijkt dat veel traditionele cannabisgebruikers die moe zijn van de zeer ongewenste effecten van THC zich wenden tot CBD-bloemen om hen te helpen hun verslaving te bestrijden, aangezien CBD-bloemen het voordeel hebben dat ze niet verslavend zijn en een meer dan relevant alternatief bieden voor traditionele cannabis. Mensen die geen traditionele cannabis gebruiken wenden zich meestal tot andere soorten producten om te genieten van de effecten van CBD, zoals CBD e-liquids of de beroemde CBD oliën.

Kortom, de regulering van CBD-bloemen in België in 2023 getuigt van de inspanningen van de autoriteiten om een evenwicht te vinden tussen de bescherming van de volksgezondheid (en de verkeersveiligheid) en de bevordering van een legale en transparante markt. De vooruitzichten voor de toekomst hangen af van de wetenschappelijke vooruitgang en de resultaten van studies naar de effecten van CBD op langere termijn, maar tegen 2023 wordt geen radicale verandering verwacht. Canna-House zal u uiteraard op de hoogte houden van ontwikkelingen in de wetgeving om u in staat te stellen de wetten na te leven en na te leven. Dit debat en de vragen eromheen houden veel mensen bezig en staan centraal in het nieuws! U kunt op ons rekenen om u op de hoogte te houden.